A R

T

L I F E

Są znawcy sztuki co na sztuce się nie znają.
I Są artyści, którzy ją tworzą i kochają.